Επικοινωνία
E-mail
* Απαραίτητα στοιχεία

Αφοί Λαζαρίδη Ι.Κ.Ε.

Οικοδομικό τετράγωνο 3 - Οδός Α4

Τ.Θ. 1146 - Τ.Κ. 57022 - ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος

Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 516.688
        2310 550.301
        2310 553.265

Fax. 2310 545.240

info@lazaridi-refr.gr

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © lazaridi-refr.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.