ΑΦΟΙ Λαζαρίδη Ο.Ε.

Η αυξανόμενη τάση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου, καθώς και οι ραγδαίες αλλαγές των κλιματικών συνθηκών επαναπροσδιορίσει την έννοια της ψύξης, θέτοντας ως νέα βάση τη χρήση της υψηλής και εξειδικευμένης τεχνολογίας. Οι ΑΦΟΙ Λαζαρίδη δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω της εξειδίκευσης στους τομείς της ψύξης, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του καταναλωτή.

Αεροψυκτήρες Guntner


Ένα εξάρτημα του βασικού ψυκτικού κύκλου που προσθέτει θερμότητα στο σύστημα. Αεροψυκτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφιση θερμότητας από τον αέρα ή από άλλο μέσο.

Συμπιεστές Bitzer


Ένας αεροσυμπιεστής είναι μια μηχανική συσκευή η οποία αυξάνει την πίεση ενός αερίου μέσω της μείωσης του όγκου του. Είναι το πιο σημαντικό συστατικό του βασικού κύκλου ψύξης.Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © lazaridi-refr.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.