Βιομηχανική και εμπορική ψύξη - Κλιματισμός
Εφαρμογές ψύξης σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Βαλκάνια
Mελέτες βελτιστοποίησης ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Εμπορική και Βιομηχανική Ψύξη


Η αυξανόμενη τάση του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου, καθώς και οι ραγδαίες αλλαγές των κλιματικών συνθηκών επαναπροσδιορίσει την έννοια της ψύξης, θέτοντας ως νέα βάση τη χρήση της υψηλής και εξειδικευμένης τεχνολογίας.

Οι ΑΦΟΙ Λαζαρίδη δραστηριοποιείται προς αυτή την κατεύθυνση, μέσω της εξειδίκευσης στους τομείς της ψύξης, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του καταναλωτή.
 • Αυτοματισμοί Εμπορικής Ψύξης-Κλιματισμού
 • Αυτοματισμοί Βιομηχανικής Ψύξης
 • Συμπιεστές Κλειστού Τύπου Danfoss
 • Παλινδρομικοί Συμπιεστές Κλειστού Τύπου Maneurop
 • Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Danfoss
 • Inverter Ανεμιστήρων Συμπυκνωτή Saginomiya Danfoss
 • Ημίκλειστοι Παλινδρομικοί Συμπιεστές & Συμπιεστές 2-Βαθμίδων
 • Ανοικτού Τύπου Παλινδρομικοί Συμπιεστές
 • Ημίκλειστοι Κοχλιοφόροι Συμπιεστές
 • Κλειστού Τύπου Κοχλιοφόροι Συμπιεστές
 • Ανοικτού Τύπου Κοχλιοφόροι Συμπιεστές
 • Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές
 • Υδρόψυκτοι Συμπυκνωτές
 • Αποθήκες Ψυκτικών Μέσων (Receiver)
 • Αερόψυκτες Συμπυκνωτικές Μονάδες Ecostar
 • DHF Υψηλής Απόδοσης Πλαφονιέρες Οροφής
 • DHN Πλαφονιέρες Διπλής Εξόδου
 • GACC Υψηλής Απόδοσης Αεροψυκτήρες
 • GBK Αεροψυκτήρες Χώρων Επεξεργασίας
 • GDF Λοξές Πλαφονιέρες
 • GFN Αεροψυκτήρες Πολύ Χαμηλών Θερμοκρασιών
 • GHF Υψηλής Απόδοσης Αεροψυκτήρες
 • GHN Βιομηχανικού Τύπου Αεροψυκτήρες
 • Αεροψυκτήρες Αμμωνίας & Γλυκόλης
 • Αερόψυκτοι Συμπυκνωτές
 • Αποθήκες Ψυκτικών Μέσων
 • Ηλεκτρονικοί θερμοστάτες εμπορικής ψύξης
 • Χαλκοκολλήσεις
 • Ασημοκολλήσεις
 • Ασημοκολλήσεις με βόρακα
 • Χημικά καθαριστικά

Οι προτάσεις μας