Μια βαλβίδα εκτόνωσης είναι εκείνο το στοιχείο σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού που ελέγχει την ποσότητα της ροής του ψυκτικού στον εξατμιστή, ελέγχοντας έτσι την υπερθέρμανση στην έξοδο του εξατμιστή.

Εγγραφείτε στο newsletter
Copyright © lazaridi-refr.gr All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.